Huishoudelijk reglement, Statuten & AVG

Het huishoudelijk reglement

Wij verwachten van de het bestuur en van de leden dat ze op de hoogte zijn van ons huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt jaarlijks op de ALV bij wijzigingen ter goedkeur aangeboden op de ALV (Algemene Leden Vergadering). De volgende onderwerpen staan hierin beschreven:

  1.  Algemeen
  2.  Bestuur en commissies
  3.  Leden, lidmaatschap en contributie
  4.  Wedstrijden en trainingen
  5.  Overig

Hier kan je het hele huishoudelijk reglement inlezen: Huishoudelijk reglement 2019

De Statuten

De statuten kan hier worden ingezien: Statuten

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het conceptdocument AVG kan hier worden ingezien: AVG